Melek Metatron
  • Picăturile de binecuvântare ale mântuirii şi încrederii
  • Transmisia RAFTAN
Meditaţia cu El’Shara
Sanat Kumara
  • Rugăciune pentru Lady Gaia
Prin cuvintele OMAR TA SATT vă întâmpin pe fiecare. Sunt Melek Metatron, lumina divină, Ochiul. Vă privesc şi iubirea mea pentru voi este nemăsurată.
În timpul vostru liniar a început un nou an pe care îl vom întâmpina împreună deoarece acest an va fi din punct de vedere energetic, un an al încrederii dar şi al mântuirii. Se vor petrece multe schimbări pentru binele suprem al lui Lady Gaia dar şi al vostru şi al tuturor fiinţelor care trăiesc pe această planetă.
Încrederea şi mântuirea sunt energii foarte puternice dar, în acelaşi timp sunt şi foarte blânde. Ele se expansionează perceptibil acum, vă ating sufletul iar voi puteţi simţi realitatea divină. Simţiţi energia prin fiecare cuvânt deoarece Îngerii s-au reunit pentru a vă onora, pentru a vă însoţi în noul an al încrederii şi mântuirii.
Fiecare schimbare va avea loc pentru binele vostru. Îngerii care s-au adunat cântă în tonurile care vă arată realitatea divină, vă fac să simţiţi ceea ce aşteptaţi, ceva blând dar, în acelaşi timp, foarte puternic.
Chiar dacă apar schimbări, oamenii se vor aduna împreună, se vor prinde de mâini şi vor respira Sol’A’Vana, uniţi în marele suflet, chakra inimii lui Lady Gaia. Şi în acest mod, Lumina Divină, Sursa Divină eternă a Iubirii a pus la dispoziţia voastră picăturile de binecuvântare ale încrederii şi mântuirii pentru a vi le oferi, pentru a le răspândi deasupra voastră, pentru a-i face pe oameni să simtă ce înseamnă toate acestea.
Încrederea conţine speranţă şi iertare. Mântuirea înseamnă vindecare. În acest mod vom primi chiar acum picăturile de binecuvântare ale încrederii şi mântuirii. Acum vă rog să vă ridicaţi pentru a onora Îngerii care s-au adunat şi pentru a ancora profund în sufletul vostru această binecuvântare.
(câteva momente de meditaţie ascultând sunetele)
(http://youtu.be/_iu-t1n821M)
Mulţi oameni încep noul an cu intenţii bune. Ascultaţi cuvintele lui Melek Metatron: Cum ar fi dacă sufletul vostru ar avea îndoieli în a-l chema pe Îngerul Auriu pentru a transforma energiile? Cum ar fi dacă sufletul vostru ar fi trist că trebuie să-l cheme pe Îngerul Chamuel pentru a vă aduce iubirea sa şi pentru a vă dărui relaxare şi protecţie?
Simţiţi profunzimea sufletului vostru şi respiraţi lumina şi energia Sol’A’Vana în voi. Simţiţi schimbarea timpului. Simţiţi cum luminează Sfântul Graal. Menţineţi-vă atenţia asupra frumuseţii, asupra binelui din viaţa voastră şi aveţi încredere în voi şi în mesajele lumii spirituale.
În aceste momente se formează multă energie în această încăpere, energia mântuirii, încrederii, vindecării şi speranţei. Deoarece folosim mereu momentul prezent în colectiv, vă vom transmite energia RAFTAN care va acţiona precum o energie a stabilităţii în toate aspectele voastre.
Şi în timp ce toate acestea au loc, scufundaţi-vă profund şi conştientizaţi că acest an care se află înaintea voastră, va fi cel mai bun an pe care l-aţi experimentat în această încarnare. În pofida tuturor transformărilor, încrederea se va întări, va avea loc multă vindecare, miracolele se vor adeveri, veţi simţi mult mai multe şi veţi dezvolta compasiune pentru voi, iubire pentru voi.
Chemaţi-vă grupul personal de Îngeri şi Îngerul Auriu din voi. Rostiţi-vă numele originar. Fiţi în intenţia de a accepta toate darurile în sufletul vostru, în cea mai intensă formă, pentru ca lumina aurie să se poată expansiona în toate direcţiile. Deoarece am anunţat venirea Mântuitorului,  Isus Christos este acum foarte aproape de voi şi îl puteţi simţi foarte clar.
Împreună cu Isus Christos, Melek Metatron va realiza o transmisie RAFTAN specială. Aceasta nu vă va însoţi doar în următoarele momente ci va schimba, mai târziu, ceva în voi. Această energie a mometului prezent nu ar putea fi mai plină de iubire, mai frumoasă sau mai înaltă.
Realitatea divină se apropie iar voi o puteţi simţi foarte profund în interiorul vostru, puteţi simţi că tot ceea ce aţi făcut până acum şi ce v-aţi asumat, a meritat. Sunt momentele în care realitatea divină este atât de perceptibilă încât puteţi simţi îngerii din încăpere, cu iubirea lor. Prin sunetele care provin de realitatea divină vă vom transmite acum RAFTAN.
(câteva momente de meditaţie ascultând sunetele)
(Righteous Brothers - UNCHAINED MELODY - https://youtu.be/ZoEwR9_Sy_M)
Simţiţi pacea şi siguranţa, simţiţi încrederea, vindecarea, Miracolul. În timp ce un grup de Îngeri se adună pentru a rosti o rugăciune pentru Lady Gaia şi pentru a ancora energia RAFTAN mult mai profund în voi, EL’SHARA vă va ghida prin cuvinte înainte ca Sanat Kumara să realizeze o rugăciune pentru Lady Gaia şi pentru toate fiinţele de pe planetă.
Meditaţia cu El’Shara:
Astfel, lăsaţi energia, lumina aurie, să curgă în voi şi să circule. Să curgă şi să circule, lumina aurie. Simţiţi cum sufletul vostru absoarbe această energie şi vă conectează tot mai profund prin centrul inimii voastre cu Lady Gaia. Lumina care curge, lumina strălucitoare şi luminoasă, expansionează şi curge în calea vieţii voastre, a noului an care vă aşteaptă, lună de lună, zi după zi. Şi această lumină aduce, în ritmul respiraţiei Sol’A’Vana , pacea în inimile voastre în lunile şi zilele ce vor urma astfel încât acest an va fi din ce în ce mai luminos.
Tot întunericul se ridică în lumină şi puteţi simţi lumina Christică radiantă care îşi trimite razele sale spre voi, profund în inimile voastre, vă conectează şi vă deschide şi binecuvântează calea. Zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, lumina albă şi aurie curge prin voi în lume. Prin fiecare pas, prin viaţa şi viaţa voastră de zi cu zi, lumina va pulsa şi vibra iar iubirea din inima voastră va fi tot mai mare. Prezentul şi viitorul sunt una. Lumina vine din ce în ce mai aproape, vă atinge fiinţa tot mai mult şi mai profund. Lumina albă şi aurie, în acest moment se extinde din inimă spre cer, spre Pământ, în trecut, în viitor şi astfel, vă îmbăiaţi în spaţiul luminii, păcii şi binecuvântării. În această îmbăiere, în această vibraţie, cuvintele, rugăciunea care vă este adresată, se dezvoltă o putere şi o profunzime care curge prin sufletul vostru....
Sunt Sanat Kumara, sunt Sinele Superior a lui Lady Gaia. Cu un grup de Îngeri chem conştiinţa lui Lady Gaia pentru a auzi şi simţi energiile. A trebuit să suporţi atât de multe în lungul tău drum înapoi acasă. Dar există oameni care te înţeleg. Sunt oameni care se conectează cu chakra inimii conştiinţei tale.
Noi, de dincolo de voal, te iubim pentru totdeauna. Te însoţim în ultimii Paşi ai trezirii şi conducem planeta şi oamenii înapoi acasă, la originea Sinelor lor. Simte, simte cum aceşti oameni sunt plini de iubire pentru tine, cum te iubesc, te onorează şi te respectă, îţi acordă timpul necesar şi ceea ce ai nevoie. Sunt luminile divine care ţi-au fost trimise pentru a trezi conştiinţa ta.
Chiar Sursa Divină a născut un Fiu pe care l-a adus pe Pământ pentru tine. Astfel se va întâmpla din nou. Urmează forţa luminoasă, urmează urmele, deoarece oamenii sunt plini de iubire pentru tine. Fiecare pas pe care îl fac este plin de iubire.
În acest moment, Îngerii încep să cânte pentru tine, pentru toate fiinţele de pe planetă. Cântă până când se va auzi sunetul perfect. Fiecare proces de transformare te va elibera. Eşti iubirea Divinităţii, o parte din ceea ce are loc în Univers, te vei trezi, inima mea.
Chakra lui Lady Gaia străluceşte în multe culori. Conectaţi-vă profund cu această chakră a inimii şi fiţi în certitudinea că Respiraţia lui Dumnezeu, chiar Sursa respiră pentru voi toţi deoarece acest moment va avea loc – călătoria înapoi acasă se va petrece. Iubiţii mei oameni, sunteţi Divini.
Putaţi lumina divină şi, fără voi, fără multele voastre încarnări, fără curajul vostru nu ar fi fost posibil ca Sursa Divină  să dea naştere unui Fiu şi să-l trimită pe Pământ. Toate acestea au loc datorită vouă iar noi vă mulţumim. În multe epoci, în multele încarnări, v-aţi rugat pentru ca Dumnezeu să continue să respire. Iubirea ne uneşte pe toţi. Iubirea este cea care ne va aduce acasă.
Această iubire trăieşte în voi. Este ceva magic, magia momentului care vă face să simţiţi profunda conexiune că sunteţi una cu tot ceea ce este. Chiar dacă se vor produce transformări, noi suntem alături de voi, prin fiecare fiinţă. Vă însoţim şi  vă iubim, vă onorăm şi vă respectăm pentru munca voastră.
Acum, simţiţi cum soseşte noua energie, de fiecare dată într-o formă mai profundă şi prin fiecare respiraţie, energia încrederii vă acoperă. Veţi începe noul an cu bucurie şi putere. Veţi simţi schimbările şi le veţi întâmpina cu bucurie. Întreaga planetă este inundată în energia SHADEES. Noi chemăm toate luminile sufleteşti prin sunetele SHIMAA, iar SHIMAA se vor unifica.
Drumul înapoi acasă este foarte aproape. Fiecare miracol trebuie să înflorească în inima voastră precum o floare a vieţii. Doar dacă recunoaşteţi fiecare mic miracol, doar astfel veţi putea vedea marele miracol. Dacă simţiţi iubirea în voi, veşi vedea şi simţi iubirea din exterior. Dacă există pace în voi, va fi pace şi în exteriorul vostru.
Este un timp în care oamenii se apropie, se conectează cu cea mai înaltă energie din Univers, Respiraţia lui Dumnezeu, Sol’A’Vana.
Va fi un an cu multe surprize energetice. Nu încercaţi să înţelegeţi cu mintea, doar întâmpinaţi cu bucurie energiile Noilor Timpuri. Chiar acum, în aceste momente are loc vindecarea în mulţi oameni, vindecarea la toate nivelele. Multe lucruri au colapsat şi nu s-au mai putut menţine ca până acum.
Din această cauză mulţi oameni şi-au pierdut siguranţa şi sprijinul pe care l-au căutat atât de mult în exteriorul lor. Dar în acest an, mulţi oameni vor găsi în ei, propria lor forţă interioară. Veţi decoperi că sunt mult mai multe decât aţi visat vreodată. Prin fiecare val, prin fiecare impuls al energiei schimbării, oamenii vor deveni tot mai conştienţi.
Astfel, prin cuvintele Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh,So ’Ham, întâmpinăm Noul An. Ne vom concentra mai mult asupra lui Lady Gaia şi asupra oamenilor. Suntem alături de voi în mod perceptibil, mai mult ca niciodată până acum. Puteţi simţi şi percepe creşterea energiei prin fiecare cuvânt. Siguranţa a sosit.
Ascultaţi cuvintele lui Sanat Kumara: în trecut aţi anunţat naşterea Mântuitorului. Odată, Sursa a hotărât să vi-l aducă pe Isus. Va sosi timpul în care veţi auzi sunetul perfect, îl veţi vedea pe Mântuitor şi îl veţi întâlni pe Isus Christos, Fiul, care vă iubeşte nemăsurat şi a cărui spirit şi seminţe le purtaţi în voi.
Dacă sufletul vostru are îndoieli, chemaţi-l pe Îngerul vostru Auriu.
Sanat Kumara îşi ia rămas bun de la voi prin cuvintele A NI O’HEVED O’DRACH.
AN’ANASHA.

Contact

Telefon: 0744 274 582 
Email: info@scoalakryon.ro

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.