Kryon:
  • Lumina albastră-aurie
  • Energia albastră şi aurie
  • Echilibrarea energiilor în toate sistemele
Eu sunt Kryon din serviciul magnetic. În tâmpin familia luminii albastre aurii cu imensa mea iubire, OMAR TA SATT.
Când şoptim cuvintele medium-ului Sangitar noi le îmbrăcăm, pe fiecare dintre ele, cu un tipar energetic. Când Kryon vă întâmpina în numele familiei luminii albastre aurii, cuvântul familie vă ridică şi lasă energia să curga în voi mai mult prin matricea voastră. Doar prin acest singur cuvânt, energia, energia vieţii voastre, vă întăreşte şi vă conferă putere şi încredere. Cu cât  circulă mai mult energia albastră prin toate corpurile voastre, cu atât mai mult simţiţi sentimentul de a fi acasa, deoarece este energia voastră originară, lumina albastră aurie. Două frecvenţe care curg prin matricea voastră ca o substanţă vie, prin toate corpurile voastre.
Există un total de 144 de frecvenţe de culori care sunt încarnate în dualitate, pe diferite planete, ca mari lumini în corpuri umane. Voi purtaţi energia luminii albastre aurii. Odată, când planetele s-au îndepărtat de liniile magnetice ale câmpului divin şi au căzut atât de jos în adâncuri, mari lumini ale unei anumite frecvenţe au fost chemate pentru a merge în Lemuria. Aceste lumini erau dotate şi caracterizate cu un tipar special de energie de culoare albastră. Doar mult mai târziu, voi v-aţi asumat un corp fizic. Dar, în voi circulă şi lumina aurie, care este lumina marii măreţii. Amândouă generează o energie pe care voi o puteţi simţi într-o fuziune : Energia voastră originară. Vă arată de unde veniţi şi cine sunteţi. În cercaţi să vă imaginaţi, că o flacără sau că o sferă, cum aceste două culori circulă în toţi centrii voştri şi în toate corpurile voastre. Aceste culori, dacă a avut loc fuziunea, interacţionează una cu cealaltă. Dar, puteţi vedea că sunt două raze colorate care emit anumite sunete. În această rază de lumina, îmbinată cu înalta rază galbenă, totul este ancorat. Pe de o parte aici se află ceea ce voi ca vechi suflete aţi experimentat deja, iar pe de cealaltă parte, aici se află şi întregul vostru tipar energetic. 
Faptul că voi aţi fost în Lemuria subliniază ceea ce voi faceţi astăzi, Paşii de Pionierat pe care mulţi oameni nu sunt încă dispusi să-i facă. Câteodată vi se pot părea chiar durerosi, dar tiparul de bază al culorii voastre este atât de înalt energizat. Noi, dincolo de voal, recunoaştem fiecare tipar de bază al fiecarei lumini. Ştim despre toate încarnările voastre. Ştim despre Vremurile de Aur, de acum, din această încarnare.
Poate părea uneori ca lumina albastră să pălească în anumiţi oameni. Din momentul în care o mare lumină, sufletul, părăseşte corpul uman pentru totdeauna, energia razei colorate păleşte. Aceasta este moartea energetică. Dar noi nu vrem să vorbim despre moartea energetică, noi vrem să vorbim despre viaţă. Aici, pe Pământ, cu propria voastră energie a frecvenţei albastre aurii, cu cât  circulă mai puternic culoarea albastră ca rază de energie prin toate corpurile voastre, mai puternici şi mai plini de bucuria vieţii, vă veţi simţi. Culoarea albastră străluceşte în aura voastră şi în Corpul vostru de Lumină. Când aveţi încredere şi sunteţi în intenţie, atunci, această energie albastră începe să strălucească. Ea transmite anumite sunete care, la rândul lor, sunt conectate cu un tipar energetic. Ele se ataşează de reţeaua de iubire şi găsesc conexiunile de dincolo de voal, conexiunile cu Realitatea Divină. Atunci este momentul în care noi ne întâlnim, când vedem razele colorate ale familiei. Acesta este semnul pe care frecvenţa albastră aurie, fiecare om dintre voi, ni-l trimite. Cu cât  mergeţi mai profund cu atât mai mult se pot ataşa sunetele şi tiparele energetice la marea stea tetraedru.
Noi suntem în contact cu fiecare din frecvenţa albastră aurie. Şi celelalte frecvenţe sunt importante. Dar aceasta este frecvenţa albastră aurie. De la începutul timpurilor, voi aţi fost disponibili. În totdeauna noi recunoaştem marea iubire în ceea ce aţi făcut şi în ceea ce faceţi. De aceea vă respectăm şi vă onorăm atât de mult. Dar dacă sunteţi într-o intenţie slabă, dacă permiteţi să fiţi într-o permanentă îndoială cu voi, dacă sunteţi plini de nerăbdare deoarece abilităţile voastre nu poartă încă ceea ce voi vă doriţi, atunci, curentul energetic al culorii albastre trimite mai puţine tipare energetice şi sunete spre noi. Nu vă simţiţi niciodată precum o victimă pentru ceea ce aţi experimentat în toate încarnările, deoarece acest lucru vă slăbeşte culoarea razei colorate. Desigur, şi alte culori circulă în voi, dar energia voastră originară, energia albastră aurie, curge prin matricea voastră. Izvorâtă din îngerii Sewaja, este distribuită în toate sistemele voastre. În aceasta puteţi cădea din nou. Raza de culoare albastră, energia albastră, este întotdeauna energia care cauzează întărire, claritate şi încredere în sistemele voastre. Energia aurie este energia înaltei măreţii şi imensei iubiri. Combinaţia dintre ambele energii este foarte, foarte importantă. În timp ce majoritatea din cei prezenţi aici au facut Paşii, ei au simţit o fuziune a acestor energii.
Trebuie să vă imaginaţi că prin fiecare circuit al vieţii voastre, tipare energetice sunt trimise iar noi, dacă voi ne invitaţi, recunoaştem aceste tipare şi intrăm în contact cu voi.
În anumite încarnări culoarea albastră a pălit puţin. Consecinţa a fost că în următoarea încarnare nu v-aţi încarnat cu o culoare albastră puternică. Dar a fost posibil pentru voi oricând să exprimaţi şi să expansionaţi energia voastră de baza dar şi energia Elise pe care noi o numim înalta măreţie aurie. Este un proces care are loc în voi.
De aceea este important şi pentru noi, cei de dincolo de voal, ca asemenea întâlniri a oamenilor cu aceeaşi frecvenţă – iar voi sunteţi de aceeaşi frecvenţa, altfel nu v-aţi fi aflat aici – să se unească. Cuvintele magnetice pe care noi le trimitem prin medium se ataşează de culorile voastre. Prin această ataşare, are loc o ridicare, dacă voi permiteţi, care cauzează nu doar vindecare, dar şi curăţare şi întărire la toate nivelele. Cel mai important este, profund în sufletul vostru, sentimentul de a fi acasă, sentimentul a ceea ce sunteţi cu adevărat.
Ca frecvenţă albastră aurie, noi am fost primele mari lumini care au acceptat să meargă în Lemuria. Şi Lady Gaia poartă raza albastră aurie în ea. Şi ea se ataşează stelei tetraedru de dincolo de voal. Acum, în  frecvenţa albastră aurie, deoarece v-aţi deschis, mai multă energie magnetică a lui Kryon va curge în voi. Când aceste trei frecvenţe se conectează, ele vor schimba celulele voastre. Ele se aliniază pentru nou, pentru ceea ce va veni şi care a şi ajuns în multe zone şi în multe părţi. Nu obosiţi în a absorbi energie magnetică în voi, deoarece vă menţine sistemul trezit. Fiecare cuvânt pe care noi îl şoptim lui Sangitar este acoperit cu imensa iubire care se conectează cu Raza Inimii voastre. Astfel, voi aveţi oportunitatea să simţiţi profund prezenţa Înalţilor Consilieri şi prezenţa lui Kryon.
Multe se schimbă în aceste timpuri, expansiunea energiilor din voi se schimbă şi ea. Cu puţin timp în urmă, oameni din diferite frecvenţe s-au unit în dualitate. Dar s-a întâmplat tot mai mult, ca oameni din aceeaşi frecvenţă să se întâlnească, să se găsească unii pe alţii. În mod firesc, voi simţiţi, în general, o apropiere profundă dar şi un sentiment de aparţinere, atunci când vă întâlniţi cu oameni care au aceeaşi culoare a razei. Mintea voastră nu poate explica toate acestea. Nu este nici o judecată, ci un proces firesc al schimbării. La un alt moment, a fost important şi să alăturăm multe frecvenţe unele cu altele. Dar, în acest moment, frecvenţele îşi caută familiile pentru a se conecta împreună dintr-un punct de vedere mult mai înalt.
Noi vedem sunetele pe care frecvenţa voastră albastră aurie le emite. Noi înţelegem aceste sunete într-un mod pe care mintea voastră nu-l poate înţelege.
Kryon vă cere : Respiraţi lumina iubirii în voi.
În timp ce voi vă scufundaţi în profunzimea sufletului vostru, veţi fi împământaţi la toate nivelele. Este fundamental să înţelegeţi că, culoarea de bază, frecvenţa voastră originară a îngerilor Sewaja, curge prin matrice în toate sistemele voastre. Este o substanţă vie. O puteţi numi şi energia vieţii. Această energie posedă propria sa inteligenţă emoţională. Acolo, unde ar putea fi deficienţe în sistemele voastre, acolo, energia vieţii curge cu o anumită vibraţie. În cearcă să alimenteze sistemul cu energie. Dar, câteodată, se întâmplă ca alte sisteme să fie inadecvat alimentate.
Kryon are sarcina astăzi, de a răspândi energiile pe care Lady Amethyst le va aduce în toate sistemele voastre. În alte energii vor curge prin matricea voastră. Dacă sunteţi pregătiţi să absorbiţi aceste daruri ale lui Lady Amethyst, energia vieţii voastre va creşte. Culoarea albastră va străluci şi va expansiona  tipare speciale. În alta măreţie a energiei aurii va fi şi ea întărită – de către Isus Christos.
Prin cuvintele Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ‘Tsebayoth îl chemaţi pe Tatăl Ceresc, Melek Metatron, care vă va aduce îngerul de cristal, pe Lady Amethyst. Prin expresia Kodoish voi aţi acordat permisiunea ca energia voastră originară să vă fie adusă.
Acum, pregătiţi-vă. Ca de la sine, toate canalele voastre se deschid. Lady Amethyst şi Isus Christos, vor lăsa ca energia voastră originară să curgă în voi. Aşezaţi-vă mâinile pe picioare cu palmele în sus. Intrând prin matrice în toate sistemele voastre, va începe să curgă în regiunea capului vostru. Poate puteţi vedea cu ajutorul ochiului vostru interior, cum energia vieţii începe să circule prin toate sistemele voastre. Voi absorbiţi această energie atât cât  permiteţi. Sarcina lui Kryon este de a răspândi această energie în mod egal. Chiar şi acum, energia albastră începe să devină mai profundă şi mai frumos strălucitoare – un albastru profund ia fiinţă.
Procesul transmisiei este complet. Acum, trimiteţi din profunzimea centrului vostru, de acolo de unde sunteţi, o adâncă intenţie lumii spirituale. Lăsaţi ca profunzimea culorii voastre să se scufunde în cele mai frumoase sunete. Lumina aurie curge înăuntru şi se conectează.
Astfel s-a întâmplat. Kryon va continua să vă însoţească pe voi şi pe Lady Gaia, până când naşterea se va termina. Deveniţi conştienţi din nou şi din nou că tiparele energetice şi sunetele se conectează cu stelele tetraedru vii în profunzimea intenţiei voastre. Noi reacţionăm la această vibraţie inmiit.
Astfel, să rostim împreună cuvintele:
Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’ham.
AN’ANASHA.

Contact

Telefon: 0744 274 582 
Email: info@scoalakryon.ro

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.