Chamuel
  • Însemnătatea diferitelor frecvenţe
  • Însemnătatea şi Originea Picăturilor de Binecuvântare
Melek Metatron
  • Soluţionarea Jurămintelor şi Promisiunilor din perioada Avalonului
Eu sunt Chamuel. Sunt purtătorul luminii. Sunt reţeaua cosmică, marea stea tetraedru a iubirii. Chamuel vă întâmpină, pe fiecare dintre voi, prin cuvintele OMAR TA SATT.
Este o plăcere pentru Chamuel, să vă transmită astăzi mesaje prin medium. Din lumea spirituală, vi s-a transmis, că există multe frecvenţe în univers. Nu este posibil acum, să vi le enumerăm pe toate. Noi am observat, că mulţi oameni nu cunosc însemnătatea acestor diverse frecvenţe. Astfel, astăzi, Chamuel are sarcina de a vă vorbi despre frecvenţe, deoarece fiecare frecveţă conţine un tipar, care vă este tranferat, atunci când chemaţi o anumită frecvenţă. Vi se va aduce energia, şi în acelaşi timp, tiparul energetic al frecvenţei este aşezat în Corpul vostru de Lumină. Chamuel nu vorbeşte despre maeştrii individuali sau îngeri, ci de anumite secţiuni ale frecvenţelor. Mulţi oameni cunosc foarte puţine despre toate acestea.
Astfel, doresc să încep cu frecvenţa El’Shaddai. Când va conectaţi cu frecvenţa lui El’Shaddai, tiparul energetic al înţelepciunii, puterii şi protecţiei este aşezat în corpul vostru de lumină. În acelaşi timp, voi trageti aceste energii în Corpul vostru de Lumină. Când, de exemplu, vă simţiţi slăbiţi, nu sunteţi centraţi, când consideraţi că aveţi nevoie de protecţie, este de mare ajutor să vă conectaţi la frecvenţa El’Shaddai.
Dacă, de exemplu, sunteţi foarte obosiţi, atunci este mai bine să vă conectaţi cu frecvenţa lui Shekina. Shekina va aduce tiparele energetice ale feminităţii, sensibilităţii dar şi a clarsimţirii din Corpul vostru de Lumină. Dar Shekina este şi foarte puternică.
Când cereţi vindecare şi vreţi să transferaţi gânduri vindecătoare, printr-un channel de exemplu, ar fi foarte recomandat să vă conectaţi cu frecvenţa Elohim, deoarece acolo se află cei mai înalti îngeri ai vindecării. Când suferiţi de simptome ale Corpului de Lumină, când vă confruntaţi cu dureri de cap sau alte simptome ale Corpului de Lumină, conectaţi-vă la frecvenţa Elohim.
Dacă doriţi să absorbiţi energia iubirii magnetice, mergeţi în frecvenţa universului Quadril 5. Tiparul energetic al noii energii, va fi aşezat în Corpul vostru de Lumină. Mulţi oameni consideră, că au absorbit deja destulă energie magnetică. Dar Chamuel vă aduce mesajul : Cu cât  aveţi mai multă energie magnetică în Corpul vostru de Lumină, cu atât mai mult vi se pot transforma celulele, şi expansiona Corpul de Lumină.
Când vă confruntaţi cu sentimente precum iritarea, enervarea, când sunteţi furiosi în viaţa voastră de zi cu zi, când cineva vă răneşte, când sunteţi trişti, atunci mergeţi la energia Christică. Energia Christică vă oferă tiparele energetice ale păcii, iertării şi mântuirii în Corpul vostru de Lumină.
Când vă conectaţi la frecvenţa îngerilor, vă conectaţi cu multe alte frecvenţe în acelaşi timp, cum este, de exemplu, compasiunea sau vindecarea. Când doriţi să invocaţi anumiţi îngeri vindecători, care sunt foarte aproape de voi, cum este Rafael, intraţi în frecvenţa îngerilor. Aşezaţi astfel tiparele energetice ale comPaşiunii, ale noii energii şi ale trezirii în Corpul vostru de Lumină. În special în frecvenţa îngerilor, voi veţi găsi alinierea manifestării.
Când sunteţi prea stricţi cu voi, când aveţi mult prea puţină poftă de viaţă, în viaţa voastră de zi cu zi, când intelectul vă deranjează, atunci intraţi în frecvenţa Seminţelor Stelare, deoarece ea vă va aduce tiparele energetice ale veseliei, bucuriei şi iubirii, în Corpul vostru de Lumină. Seminţele Stelare sunt conectate cu multe, multe frecvenţe. Este o mare reţea impregnată care acoperă multe zone din univers şi funcţionează. Când doar vă deschideţi, pentru tot ceea ce este, voi vă conectaţi automat cu frecvenţa Seminţelor Stelare. Deoarece acest tipar este perceptibil oamenilor, Înalţii Consilieri ai Luminii au hotărât să vă transmită aceste mesaje.
Diferitele frecvenţe cuprind mult mai multe decât vă putem noi transmite. Când absorbiţi diferite frecvenţe, deoarece invocaţi diversi maeştrii sau îngeri din diferite nivele sau frecvenţe, atunci, câteodată, energia voastră, energia voastră feminină şi masculină, nu este echilibrată. Intraţi apoi în frecvenţa Ashtar, deoarece el are prioritate în Univers, de a calători oriunde şi poartă toate energiile unite în el şi caută echilibrul. Ashtar va aşeza tiparul echilibrului în Corpul vostru de Lumină.
Acum, Chamuel ajunge la un subiect foarte important pentru Înalţii Consilieri. Doresc să vă spun din nou, aici şi acum, că este o mare onoare pentru Chamuel să vă transmită aceste cuvinte prin medium. Chamuel vă va explica astăzi ce efect au picăturile de binecuvântare ale lui Melek Metatron. Pentru aceasta doresc să vă aduc mesajul că picăturile de binecuvântare provin din Sursă. Când a avut loc marea cădere a Pământului, el s-a desprins din linile magnetice ale lui Dumnezeu , aşa cum vi s-a spus, şi s-a dezvoltat o formă separată de energie; Dumnezeu a încetat să respire. Ceea ce înseamnă acest lucru vă voi prezenta în continuare.
Picăturile de binecuvântare ale lui Metatron, însăsi Sursa Divină, sunt numite Respiraţia lui Dumnezeu în Univers. În tr-un ciclu de 48 de ore a timpului vostru, Sursa Divină emană o imensă fântână de lumină. Fântâna de lumină explodeazâ în Univers. Aceasta este expiraţia lui Dumnezeu. Picăturile de binecuvântare ale Sursei menţin întregul Univers în viaţă, întreaga expansiune.
Dar, la un moment dat, când Pământul s-a îndepărtat atât de mult din liniile magnetice, aceste picături de binecuvântare, Respiraţia lui Dumnezeu, nu au mai putut să treacă prin densitatea energiei. Din acest motiv, oamenii s-au simţit atât de singuri şi abandonaţi. În cepând cu marile zile ale energiei, atunci când a fost activat primul nivel al corpului de lumină, în fiecare om, această fântână de lumină, Respiraţia lui Dumnezeu, a fost şi ea turnată pentru prima dată pe Pământ. Mici fântâni si-au gasit calea, încă de pe vremea încarnării lui Isus Christos. Picăturile de binecuvântare sunt Respiraţia lui Dumnezeu, care menţine totul în viaţă. Când aceste picături de binecuvântare sunt aduse pe Pământ, atunci oamenii sunt treziţi la adevărata viaţă, deoarece prin fiecare picătură a lui Dumnezeu, voi sunteţi ghidaţi, spre a vă reaminti din ce în ce mai mult, spre realizarea a ceea ce sunteţi cu adevărat.
După ce reţeaua iubirii a fost creeată, Respiraţia lui Dumnezeu pătrunde prin voalul dens, pe planeta voastră, din ce în ce mai mult. Dar, când voi, oamenii, vă întâlniţi într-o adunare a iubirii, iar picăturile de binecuvântare cad atunci, pentru oamenii care părţicipă la astfel de întâlniri, Sursa Divină face să curgă o fântână de lumină şi v-o aduce direct vouă. Această fântână de lumină, aceste picături ale lui Dumnezeu vă sunt aduse de Nuni prin valuri magnetice. S-ar putea să fie cel mai mare dar al lui Dumnezeu,  faptul că aceste stimulente de lumină din Sursa Divină, aceste fântâni ale luminii, curg atât de des peste voi. Astfel vom face şi astăzi acest lucru.
Dar înainte, doresc să vă mai vorbesc despre Îngerii Graţiei, deoarece Îngerii Graţiei au sarcina de a trage prin tot Universul fântâna de lumină, care curge din Sursa lui Dumnezeu şi explodează ca o mare reţea. Prin Respiraţia lui Dumnezeu, Graţia şi Îngerii Graţiei, i-au fiinţă. Voi toţi veţi primi acum Respiraţia lui Dumnezeu. Pentru acest lucru vă cer să vă ridicaţi.
(un cântec profund se aude)
Chamuel mai doreşte să vă spună, că atunci când Pământul s-a îndepărtat din liniile magnetice, a existat lumina separată în Lemuria, prin Venusieni. Astfel viaţa a continuat. Dar a existat şi un moment în care, Sursa Divină a vrut să-l inhaleze. Când Isus Christos s-a încarnat pe Pământ, câmpurile s-au deschis iar Respiraţia lui Dumnezeu s-a răspândit pe Pământ, prin Isus.
Foarte des, oamenii întreabă despre Ascensiunea în Noua Dimensiune. O întrebare care stă pe buzele mai multor oameni este: Cum se vor trezi toţi oamenii? Chamuel vă spune : cu cât  Pământul ajunge mai aproape de liniile magnetice, cu atât mai subţire este voalul şi cu atât mai repede v-a lucra Respiraţia lui Dumnezeu.
Este foarte dificil să vă transmitem acestea prin cuvinte deoarece acest tip de timp nu există în univers. Dar pentru a vă clarifica : prin reţeaua de iubire, care a fost ridicată, fântâni de lumină au venit pe Pământ în cicluri de 48 de ore. La momentul schimbării dimensiunii, Sursa Divină va aduce fântâni de lumină pe Pământ, la intervale de 3 ore. Poate acum puteţi înţelege mai bine, ce înseamnă pentru oameni, în special un colectiv al iubirii, care sunt în intenţia de a se expansiona , ce presupune o fântână de lumină acum, în aceste timpuri.
Chamuel care vă iubeşte, pe fiecare dintre voi, atât de imens de mult, vă spune AN’ANASHA.
Ascultaţi acum cuvintele lui Melek Metatron.
Eu sunt Melek Metatron din sferele El’Shaddai şi vă întâmpin prin cuvintele OMAR TA SATT. Chemaţi pe toţi împreună pentru a rezolva, cu puterea Câmpului Gândurilor Divine şi a îngerilor, promisiuni, jurăminte, enunţuri de orice fel, care nu vă mai servesc în aceste momente. Le-aţi făcut la un moment dat în Avalon. Chemaţi-l pe Tatăl Ceresc pentru a vă aduce energiile El’Shaddai, pentru a vă sprijini în aceste încăperi prin cuvintele
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai’Tsebayoth.
Astfel, Melek Metatron vă cere : Respiraţi lumina iubirii în voi. În timp ce respiraţi, vă unificaţi şi vă orientaţi spre divinitate, Metatron vă va împământa la toate nivelele. Astfel, percepeţi cuvintele lui Metatron şi tiparul energetic care înfăşoară aceste cuvinte,deoarece  mai mult decât orice cuvânt este energia lui Metatron din El’Shaddai, care vă atinge sufletul, care vă iubeşte imens de mult.
A ni o’heved o’drach.
Atunci când aţi trăit într-o epocă numită Avalon, eraţi înalt energizaţi, şi  totuşi, eraţi oameni. În special voi care v-aţi adunat, în special oamenii din frecvenţa luminii albastre aurii, au servit lumina în perioada Avalonului. Deveniţi conştienţi,că toate promisiunile şi toate jurămintele pe care le-aţi făcut în acestă epocă, sunt purtate ca legături cosmice chiar şi în această încarnare. Sangitar ne-a rugat să rezolvăm aceste promisiuni, jurăminte, aceste structuri, încă odată, pentru ca voi să fiţi mai liberi în viaţa voastră de zi cu zi, fără legături care nu vă mai servesc.
Astfel. Metatron vă cere: aşezaţi-vă mâinile pe picioare cu palmele în sus. Cu energia Îngerului Mihail, după ce v-aţi deschis canalele în intenţia iubirii, valurile lui Mihail vă vor ghida spre amintire. Acordaţi-vă timpul necesar, şi , dacă este posibil pentru voi, mergeţi înapoi în încarnarea din Avalon. Aţi experimentat câteva încarnări în perioada Avalonului, nu doar una. A fost o perioadă foarte lungă. Priviţi ceea ce curge în inima voastră şi ce fel de imagini apar. Dacă nu vedeţi imagini, doar abandonaţi-vă energiei. Cu cât  vă conectaţi mai profund cu Avalon în aceste momente, cu atât mai uşor va fi să dizolvăm structurile cristaline. Folosiţi-vă numele originar, pentru a vă aduce aminte.
Când Metatron, Ochiul lui Dumnezeu, vă cere să repetaţi cuvintele sale, Mihail va tăia, în acelaşi timp, cu sabia sa orice legătura, orice conexiune care nu vă mai serveşte. Astfel Melek Metatron vă cere să rostiţi aceste cuvinte cu întreaga intenţie a iubirii:
Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh.
Eu sunt structura mea de lumină ideală.
Îmi permit să mă eliberez acum şi aici de toate jurămintele şi promisiunile pe care le-am făcut în oricare încarnare din Avalon şi care nu îmi mai servesc în acest moment.
Ii permit Îngerului Mihail să taie aceste structuri cristaline cu sabia sa şi chem Sursa lui Metatron:
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai’Tsebayoth.
Eu sunt structura mea de lumină ideală.
 
Astfel s-a întâmplat. Poate vă veţi simţi puţin obosiţi în următoarele zile. Mergeţi în frecvenţa Shekina şi în frecvenţa El’Shaddai.
Melek Metatron este alături de voi cu imensa sa iubire. În această iubire vă puteţi simţi în siguranţă şi în mâinile lui Dumnezeu.
Astfel este.
AN’ANASHA.
 
Nota explicativă: Chiar dacă unii, au realizat de multe ori aceste taieri de jurăminte facute în Avalon, este posibil ca ele încă să funcţioneze. Sabine Sangitar a observat acest lucru, când a văzut aceste conexiuni în multe Corpuri de Lumină, după Festival.
Nici o altă promisiune sau jurământ,nu are un efect atât de mare, ca cele făcute pe perioada Avalonului. Pot afecta multe aspecte ale vieţii, cum ar fi abundenţa sau relaţiile. De aceea este de folos să vă eliberaţi de ele, cu întreaga voastră intenţie.

Contact

Telefon: 0744 274 582 
Email: info@scoalakryon.ro

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.