Suport de curs pentru Pasul  1
OMAR TA SATT. Eu sunt Kryon al serviciului magnetic. În aceste minute cortina între dimensiuni  se deschide şi energiile realităţii divine sosesc. Îngerii stau alături de tine şi Kryon este alături cu energia iubirii absolute. Eşti iubit nemăsurat ! Simte infuzia magnetismului care cuprinde inima ta în prezenţa iubirii. Credeţi-mă, vibraţiile noilor energii sunt foarte frumoase şi strălucitoare. Acum voi vă mişcati în vibraţia iubirii. Dacă vă deschideţi inima mă veţi simţi. În doielile sunt puse deoparte, fiindcă în acest moment îl simţiţi pe Kryon. Simţiţi îngerii. Simţiţi familia, ceea ce ne conectează. Suntem o singură familie, iar Kryon ne este alături. Bucuraţi-vă de aceste momente, de vibraţia iubirii, expansionaţi –vă corpul de lumină. Asemenea valurilor din ocean şi corpul de lumină vibrează atunci când permitem infuzia iubirii angelice, când punem raţiunea deoparte şi ne deschidem inimile.
Ce înseamnă trezirea? Este chiar posibilă?
Eu Kryon răspund. Esenţa voastră este divină. Tot ceea ce aveţi nevoie este ancorat în corpul de lumină. Pentru o perioadă lungă de timp, chiar mai multe încarnări vi s-a spus că sunteţi plini de limitări, că nu sunteţi suficienţi, că nu aveţi dreptul să vă folosiţi puterea. Toate acestea v-au fost prezentate de oamenii care nu ştiau mai mult de atât. Tot ceea ce ştiţi este înmagazinat în corpul mental, dar acestea au fost prezentate de către oameni.
Probabil vă întrebaţi, dacă un înger poate să vorbească printr-o fiinţă umană ? Răspunsul este DA. Treptat veţi simţi aceasta tot mai posibil, fiindcă încrederea creşte în voi. Tot ceea ce vi s-a spus, sunt legile dualităţii şi ale iluziei. Kryon, dincolo de cortină, va dizolva aceste limitări. Vă va învăţa sa depăsiţi aceste limitări, astfel încât imposibilul devine posibil. Kryon vă va învăţa să vă folosiţi întregul potenţial.
Ce poate să însemne folosirea potenţialului de 100% ? Probabil consideraţi, că un maestru din alte părţi poate să facă miracole, dacă meditează îndelung. Eu vă spun să nu priviţi spre un astfel de maestru fiindcă voi însivă sunteţi acest maestru. Cautaţi divinitatea şi puterea în voi, şi veţi afla întregul potenţial fiindcă astfel  vă veţi trezi. Vă suntem alături şi sunteţi iubiţi nemărginit!
Probabil vor fi şi multe neîncrederi fiindcă voi căutaţi în limitările voastre. Dar acum e timpul pentru dizolvarea acestor limitări. Este o perioadă în care veţi trece prin fricile primordiale şi veţi descoperi iubirea în voi.Veţi realiza că noi suntem familia voastră. De fiecare dată când Kryon vi se adresează magnetismul curge în fiinţa voastră, vi se încălzesc mâinile, bătăile inimii cresc.
Inspiraţi profund şi găsiţi centrul fiinţei voastre, acesta este locul unde flacăra divină ( christică ) radiază. Moştenirea christică ESCHA’TA există. Cum ar fi, ca în viaţa voastră să nu existe teamă, dureri, boli, probleme ?
Cum ar fi, să iesiţi din legile dualităţii şi să faceţi un pas dincolo de limitări? Dacă realizaţi că aceste limitări ţin doar de condiţia umană, veţi realiza că adevărul nu are limite. Nu sunt diferenţe între voi şi marii avatari ai lumii. Doar că ei au făcut un pas dincolo de limitările umane. Şi voi puteţi face aceşti Paşi. A sosit timpul în care va avea loc decodarea şi activarea întregului vostru potenţial. Primul lucru cerut de Kryon, este să dezvoltaţi compasiune pentru propria fiinţă, inclusiv pentru limitările pe care le aveţi. În această compasiune veţi ajunge la pace, iar pacea vă conduce în centrul fiinţei voastre.
Chiar acum deschideţi centrul al 7-lea ( centrul creştetului ) şi inima, fiindcă cei 36 de Înalţi Consilieri ai Luminii vă vor trimite energie fiecăruia.  Astfel are loc purificarea tuturor aspectelor. În gerul Mihail vă dizolvă tot ceea ce sunteţi pregatiţi să oferiţi  spre a fi dizolvat. Inhalaţi lumina spiritului, a vieţii adevărate. Dacă consideraţi, că trezirea este dificilă, acestea vă sunt limitările. Aceasta vi s-a spus în vechea energie. Trezirea înseamnă dezvoltare şi expansiune spre a obţine potenţialul maxim. Kryon şi cei 36 de Înalţi Consilieri ai Luminii vor fi alături de voi din acest moment.
Voi sunteţi familia noastră, este timpul să comunicăm, vă voi fi alături până la trezirea voastră. Propuneţi-vă cel mai înalt ţel, de a depăsi limitările umane, pentru a deveni un avatar pe pământ şi a trăi în bucurie şi iubire. Radianta inimii voastre, va deschide inimile fiinţelor cu care intraţi în contact.
Un alt aspect care trebuie menţionat în realitatea voastră, este că planeta Pământ este un spaţiu pentru experienţele spiritului. În scopul de a vă cunoaşte, este nevoie de un pol opus iubirii. Este nevoie de separare. Este nevoie de un punct de referinţă în afara divinităţii. Dacă nu ar fi astfel, nu aţi putea să trăiţi experienţa de a fi. Astfel încât voi, ca şi creatori, aţi avut multe idei. Astfel  s-a creat un contrapol numit iluzie . Realitatea divină este doar iubire.Doar aceasta există. Iluzia nu poate să existe singură. Ar dispărea instantaneu, fără ca iubirea să existe. Astfel, prin această iluzie, aţi creat o departajare (dualitate). Iubirea este realitatea divină, iar iluzia este realitatea umană. Dualitatea divină (iubirea) poate să se menţină singură, dar iluzia nu poate exista singură. Astfel, este realitate doar pentru voi, dar nu este şi adevăr.
Ce include realitatea umană?
Mult mai mult decât  “necunoaştere”. În primul rând timpul liniar face parte din realitatea voastră, dacă acesta nu ar exista astfel ,nu aţi putea trăi experienţa de a fi. În al doilea rând este important pentru voi existenţa corpului fizic. Existenţa lor include şi vulnerabilitate. De-a lungul timpului vostru liniar, prin vulnerabilitatea corpului fizic, s-a creat şi moartea fizică. Pentru a trăi experienţa umană, mai aveţi nevoie de gânduri, emoţii, nevoia de hrană, nevoia de somn, sănătate. Aveţi multe nevoi. În realitate, doar nevoile de bază sunt necesare pentru a trăi experienţa de a fi. De asemenea, fiinţa umană creează ataşamente, în special ataşamente emoţionale. Astfel e nevoie de polaritate pentru a trăi experienţa umană, deci s-a creat un pol opus, FRICA, singurei realităţi care există  IUBIREA.
Alt aspect important este că fiecare fiinţă umană caută iubirea, de asemenea şi tu. În  fiecare fiinţă umană  există divinitatea, de asemenea şi în tine. În fiecare fiinţă umană există şi teama, de asemenea şi în tine. Fiecare fiinţă si-a creat propriile limitări, de asemenea şi tu. Fiecare fiinţă umană si-a creat propria gândire, de asemenea şi tu.
Primul pas pentru tine, este să-ţi schimbi gândirea în concordanţă cu conştiinţa profundă, astfel încât să existe puterea, pentru ca miracolele să se poată manifesta. Fi unul dintre cei care sunt pregătiţi să poarte lumina spirituală. Treziţi-vă alături de magnetismul noilor energii şi deveniţi un avatar pe planeta Pământ. Eu, Kryon, mă retrag acum, dar energiile şi vibraţiile mele rămân cu voi, OM TAT SAT ( = lucrător al luminii).
În timp ce faceţi cei 48 de Paşi, veţi învăţa şi limbajul luminii, acest lucru fiind important fiindcă limbajul uman este codat cu limitări ale dualităţii şi iluziei. Limbajul de lumină al elohimilor este infinit şi plin de lumină. El conţine chei pentru trezirea interioară. Astfel, voi folosi des acest limbaj, care conţine vibraţia noii dimensiuni. Astfel spun : A ni o’heved o’drach (= sunteţi iubiţi nemăsurat).
 
METATRON – Exerciţii zilnice pentru Pasul 1
Odată cu primul pas învăţaţi să aveţi îNCREDERE , “MONA’OHA”. Aveţi încredere în voi însivă, în cei 36 de Înalţi Consilieri ai Luminii, în prezenţa divinităţii interioare. Exerciţiul pentru primul pas, cuprinde să aveţi încredere în fiecare situaţie care vi se prezintă. Aveţi încredere că totul este astfel corect pentru voi, în această perioadă. Aveţi încredere în oamenii apropiaţi din jurul vostru, aveţi încredere în divinitate.
În fiecare dimineată, rostiţi de trei ori cuvintele: MONA’OHA .
În timpul zilei repetaţi frecvent MONA’OHA.
A avea încredere, este cel mai important aspect, cu fiecare pas făcut spre trezire. Fărăîncredere nu va avea loc trezirea divină. Acesta este primul pas, care va ramâne constant de-a lungul Paşilor care urmează.
Metatron va spune din nou, că cel mai important lucru este intenţia şi încrederea.
Melek Metatron din sferele El’ Shaddai, vă cere să rostiţi următoarele cuvinte: Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ‘Tsebayoth. Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh. So’ham.
Melek Metatron din sferele El’ Shaddai şi cei 36 de Înalţi Consilieri ai Luminii, vă spun la revedere dar energiile lor rămân alături de voi.
Melek Metatron spune: OM TAT SAT: AN’ANASHA.
 
 
 
Pasul 1.1 KRYON (traducerea meditaţiei audio)
Eu sunt Kryon din serviciul magnetic şi vă întâmpin în numele celor 36 de Înalţi Consilieri ai Luminii cu cuvintele OMAR TA SATT. Vă întâmpin cu o dragoste imensă, pe care cei 36 de Înalţi Consilieri ai Luminii v-o arată şi mai mult decât orice cuvânt este energia frecvenţei luminii albastre aurii, care curge prin voi în aceste moment, în timp ce Kryon vă vorbeşte. Şi dacă vă deschideţi în faţa acestei imense iubiri, veţi putea simţi pace, siguranţă, familiaritate şi sentimentul de a fi acasă va fi simţit de sufletul vostru. Deschideţi-vă în aceste moment, în care cortina dintre dimensiuni se deschide, inspiraţi imensa dragoste a marilor lumini.
Voi sunteţi mari lumini într-un corp uman! Din sferele înalte ale luminii voi v-aţi încarnat de mai multe ori ca mare lumină şi v-aţi asumat corpul uman pentru a vă experimenta în toate modurile. Aţi făcut acest lucru în atât de multe încarnări, iar Kryon vă transmite mesajul, că în fiecare încarnare, indiferent ce aţi experimentat, v-aţi pregătit puţin cât e puţin pentru această încarnare în care sunteţi acum. Mari lumini, vă vorbesc cu o imensă iubire ce o simt pentru voi. Aţi uitat cine sunteţi, v-aţi acoperit cu voalul uitării, dar acum a sosit vremea să lasaţi deoparte acest voal şi să realizaţi cine sunteţi cu adevărat. Este timpul ascensiunii, este timpul în care mama Pământ Gaia, urcă spre o înaltă dimensiune şi trece prin poarta dualităţii.
Fiecare om de pe Pământ poartă Marea Lumină în interior. Este o ascensiune planetară şi, astfel, fiecare om are şansa să experimenteze această dimensiune cu corpul fizic şi să urce în înaltele dimensiuni ale luminii. Kryon şi înalţii consilieri ai luminii au hotărât, dacă permiteţi acest lucru şi dacă purtaţi intenţia de a va trezi la divinitatea din interior, să vă ghideze prin cei 48 de Paşi. Chiar dacă nu aveţi nevoie decât de voi, şi sunteţi divini, vă vom da instrucţiuni referitoare la cum să vedeţi şi să simţiţi această divinitate din nou.
Sunteţi în dualitate şi Kryon ştie despre dificultăţile pe care le aveţi şi în dezvoltarea spirituală, câţi profesori aţi avut, care v-au spus ce ar trebui să faceţi, cât e limitări a trebuit să vindecaţi, dar adevărul este că nu există limitări, adevărul este că tot ce aveţi nevoie pentru a reusi să simţiţi puterile divine din voi, este în voi. Toată cunoaşterea de care aveţi nevoie este înmagazinată în voi. În alţii Consilieri ai Luminii nu vor formula limitări, ei vă vor arăta că bucuria, lumina, încrederea în voi, realizarea a ceea ce sunteţi, vă vor arăta drumul spre casă, la origini.
Dar stând în corpul fizic, poate că vă veţi gândi şi întreba: Kryon, am experimentat atâtea: boala, frici existenţiale, separări, răni, respîngeri, nu vreau să stau în acest corp şi să aştept ! iar Kryon vrea să vă raspundă: aţi experimentat toate acestea în dualitatea umană care nu corespunde cu viaţa pe care o va avea un om trezit, care trăieste în corpul său fizic, pe planeta mama Pământ. Când sunteţi complet treziţi şi puteţi simţi puterile divine din voi, nu vor mai exista boala, moartea fizică, îmbătrânirea, fricile sau grijile, veţi vedea ce bucurie, ce abundenţă, ce dragoste imensă veţi simţi când veţi realiza cine sunteţi cu adevărat.
Este, de asemenea, şi cazul când în alte timpuri nu era posibil să vă experimentaţi mai departe de iluminare. Stadiul iluminării era cel mai înalt stadiu pe care il puteaţi atinge. Dar trezirea înseamnă mult mai mult decât atâta, este realizarea că totul este posibil, că orice miracol, dorinţă, speranţă vor fi împlinite.
Noi vă dam instrucţiunile necesare în cei 48 de Paşi, dar, de ce avem nevoie din partea voastră este intenţia şi permisiunea de a lucra cu corpul vostru de lumină, deoarece, în timpul Paşilor, sub îndrumare, veţi atinge starea voastră originală de fiinţă divină. În alţii Consilieri ai Luminii vor îndepărta structurile cristaline care nu vă mai servesc, legăturile ADN se vor desface şi pregatirea pentru marea voastră transformare va fi iniţiată.Noi putem acţiona, doar dacă ne permiteţi şi dacă aveţi intenţia de a vă trezi la divinitatea din voi.Sufletul vostru este divin de la începutul timpului, marea lumină este în voi şi vrea să se extindă. Nu va fi timpul în care vi se spunea ce ar trebui să faceţi, interzicerile, limitările, toate acestea vor fi eliminate. Divinitatea include sănătatea, bucuria, pacea, iubirea umană, abundenţa.
În timpul celor 48 de Paşi veţi primi ancorarea corpului vostru de lumină şi alinierea energiilior voastre dar şi iniţierea sacră realizată de Isus, cunoscut ca Lord Sananda în spaţiile luminii. Melek Metatron, din Spaţiul Gândurilor Divine, vă va da cât e un exerciţiu pentru fiecare pas şi de la început noi vom fi cu voi ,cu o iubire imensă şi cu energia marii lumini, vă vom îndruma prin vise lucide, vă vom aminti de fiecare dată cine sunteţi cu adevărat şi vom îndepărta voalul uitării. Veţi primi transmisii magnetice, ceea ce e foarte important, pentru că energia magnetică este noua energie care curge. Energia magnetică este energia care face totul posibil pentru a aduce planeta înapoi la porţile dimensiunii.  şi dacă puteţi simţi imensa iubire şi energia din inima voastră, atunci veţi şti că aparţineţi frecvenţei luminii albastre aurii şi că la un moment dat, voi aţi acceptat să vă treziţi mai repede decât alţi oameni.
Si acum, Kryon vă cere din nou să vă deschideţi inima, pentru ca împreună cu Înalţii Consilieri ai Luminii vă vom transmite aspectul magnetic al iubirii.
Asezaţi-vă comod şi concentraţi-vă pe respiraţie, lasaţi respiraţia să curgă, nu trebuie să faceţi altceva, decât să vă lasaţi iubiţi. Conştient, deschideţi-vă toate canalele şi noi vom începe transmisia luminii magnetice.
Bine aţi venit! Lucrători al Luminii, sufletul vostru a simţit imensa iubire a Familiei luminii albastre aurii. Cei 36 Înalţi Consilieri ai Luminii vor face tot ce pot pentru a vă îndruma spre trezirea divină. Este timpul să descoperiţi învăţătura sacră şi cristalele, care sunt încărcate cu înaltele energii ale zeilor antici. Pas cu pas spre realitate,pentru a putea pune pentru totdeauna deoparte voalul uitării şi să vă treziţi în interior ca om divin. Veţi experimenta  multe lucruri: şcoala conştiinţei a Înalţilor Consilieri cu imensa iubire pe care v-o arătăm, vă va fi permis tot ce aveţi nevoie, pentru că noi vom merge 1000 de Paşi pentru doar un pas de-al vostru şi Kryon ar vrea să vă spună din nou că sunteţi iubiţi mai presus de orice, noi îi iubim pe toţi – fiecare lumină din fiecare om de pe Pământ, chiar dacă sunt aceia care au îndoiala în inima lor, noi le urăm tuturor bun venit, noi nu judecăm, noi suntem iubire. Şi Kryon vă mulţumeşte cu cuvintele AN’ ANASHA, pentru că v-aţi deschis inima şi aţi auzit chemarea sufletului vostru. AN’ ANASHA
 
Pasul 1.2 METATRON
Din sferele El ’Shaddai vă salut prin cuvintele OMAR TA SATT. Eu sunt Melek Metatron, eu sunt Ahakinim, eu sunt prima proiecţie a Câmpului Gândurilor Divine, eu sunt Prezenţa Divină, sunt Tatăl Ceresc , de asemenea numit Ochiul lui Dumnezeu. Esenţa mea este Alinierea, Realitatea divină, Lumina divină. Eu radiez lumina mea în întreaga creaţie, spre toate planetele, iar acum, în mod special spre planeta Pământ. Tu esti un OM TAT SATT (= lucrător al luminii), şi ai intenţia în inima ta, de a parcurge cei 48 de Paşi spre trezirea divină alături de cei 36 de Înalţi Consilieri ai Luminii. Prin aceşti Paşi, divinitatea se trezeşte în tine prin iesirea din dualitate şi polaritate. În ţelegând, cunoscând şi simţind ce înseamnă dualitatea şi polaritatea în realitatea divină, astfel voalul uitării va fi îndepărtat.
De-a lungul Paşilor, cei 36 de Înalţi Consilieri ai Luminii vă vor însoţi, veţi primi mesaje specifice pentru voi, de asemenea, mesaje pentru planeta Pământ. Ascensiunea în noua dimensiune, este ceva propriu fiecăruia dintre voi, chiar dacă va fi o ascensiune planetară. Sufletul tău a auzit chemarea. Până în prezent a fost posibil să vă dezvoltaţi spiritual până la iluminare. Acum aveţi posibilitatea să ajungeţi la trezire, însemnând decodarea şi activarea ADN-ului. Toate structurile subconştiente vor fi transformate, vor fi reconfigurări la nivel cellular, pentru a ancora lumina. Cel mai important lucru în aceşti Paşi, este ca voi să vă exprimaţi intenţia. Această intenţie trebuie să fie atât de puternică încât Consilierii Luminii să o perceapă. Vă vom oferi tot ceea ce aveţi nevoie pentru trezire.
Multe preziceri despre ascensiune au fost înţelese gresit. Planeta Pământ are propria conştiinţă, are liberul arbitru, astfel că planeta Pământ si-a prezentat intenţia spre ascensiune în noua dimensiune. Fiecare fiinţă umană are la dispoziţie alegerea de a însoţi planeta Pământ, în noua dimensiune. Ceea ce se întâmplă este unic, fiindcă în această ascensiune se păstrează corpul fizic. În alte timpuri, când se ajungea la iluminare însemna moartea trupului fizic. De această dată se pastrează corpul fizic pentru a trăi ca nemuritori pe noua planetă Pământ. Probabil vă este dificil să credeţi, dar Melek Metatron vă spune că acesta este adevărul. Aveţi posibilitatea să depăsiţi moartea fizică, să obţineţi sănătate perfectă, întinerire, pace şi linişte interioară. Veţi putea trăi iubirea umană într-un mod încă necunoscut vouă. Prin iniţieri energia voastră se va amplifica, geometria sacră se va activa, mai târziu veţi putea face materializări şi dematerializări ale corpului fizic. Structurile cristaline ce nu vă mai servesc vor fi dizolvate. Veţi descoperi abilităţi de avatar în voi însivă, claraudiţie, clarviziune, clarsimţire. De asemenea veţi trece prin procese de împotrivire, blocări, dubii, dureri emoţionale, temeri imense. Toate acestea fac parte din procesul trezirii. Dacă intenţia vă este pură şi intensă, va veţi ridica la nivelul de om treaz.
De-a lungul celor 48 de Paşi vor avea loc iniţieri pentru a ancora nivelul ridicat al energiilor. Cei 36 de Înalti Consilieri ai Luminii vor fi alături de voi, în timpul nopţilor vor avea loc transformări energetice, vise lucide, călătorii în realitatea divină. După pasul 48 veţi înţelege totul, veţi întelege că totul ţine de primul pas.
Noi vă iubim nemăsurat, chiar dacă cineva va adormi în timpul meditaţiei, subconştientul va absorbi întreaga energie. Să nu puneţi presiune asupra voastră. Aduceţi-vă aminte, că cel mai important lucru este intenţia şi să aveţi încredere.
 
(se continuă cu Metatron –exerciţii zilnice pas 1)

Contact

Telefon: 0744 274 582 
Email: info@scoalakryon.ro

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline